• Tavoitteena täydellinen käyttäjäkokemus ja loistava käytettävyys? Suuntaamo tarjoaa palvelut innovaatioiden huippuunsa hiomiseen!

  • Haluatteko erottua laadulla ja ensiluokkaisilla asiakaskokemuksilla? Teemme käytettävyystestauksia ja käyttäjäkokemusarviointeja. Kartoitamme käyttäjätarpeita ja asiakasvaatimuksia. Pidemmällä tähtäimellä suunnittelemme ja koulutamme käyttäjäkeskeisen yritysstrategian.

  • Erinomainen käyttäjäkokemus on ehdoton laatuvaatimus menestyksekkäälle innovaatiolle. Jos olet epävarma mitä se oikein on tai miten sitä voisi parantaa, mutta haluat kuulla asiantuntijoilta lisää, ota viipyilemättä yhteyttä!

  • Kaipaatteko ymmärrystä käyttäjien näkökulmasta? Suuntaamon vahvuutena on laaja käyttäjäpooli, josta voidaan rekrytoida juuri sopivimmat edustajat erilaisten tuotteiden ja palveluiden testauksiin. Voitte määrittää useita vaatimuksia osallistujille – me hankimme heidät.

  • Haluatko itse testata uusia tuotteita, teknologioita ja palveluita? Ryhdy Suuntaajaksi ja saat äänesi kuuluviin: www.suuntaajat.fi


Suuntaamo tuo asiakkaan ja käyttäjän äänen tuotekehitykseen ja innovointiin.
Parannamme tuotteiden ja palveluiden laatua – helpotamme ihmisten arkea.


Suuntaamossa käyttäjäkokemus suunnataan menestyksekkäälle tielle. Käyttäjä- ja asiakaskokemus ovat keskeisiä laatutekijöitä kaikille tuotteille ja palveluille. Täydellinen kokemus syntyy mm. odotusten ylittämisestä, sujuvasta käytettävyydestä, tarkoituksenmukaisesta palvelusta ja toiminnoista, palvelukokonaisuuden sopivuudesta sekä tyylikkäästä ulkoasusta ja viestinnästä. Vähintään yhtä tärkeitä ovat asiakkaan ja käyttäjän tarpeita tehokkaasti palvelevat ominaisuudet sekä innovaation sopivuus niin käyttöympäristöön kuin käyttäjäryhmälleenkin. Tuote- ja palvelukokemuksilla on jatkuvasti suurempi merkitys asiakkaiden tyytyväisyydelle ja brändiin sitoutumiselle. Autamme tekemään käyttäjäkokemuksesta kilpailutekijän!


Ihmiset edellä

Teknologian tulee tukea ihmisten tarpeita, odotuksia ja toiveita. Ei kuitenkaan unohdeta luovia design-visioita ja käyttäjän yllättämistä ylittämällä odotukset.

Kustannustehokkuus

Käyttäjäkeskeisyys voi olla edullista ja nopeaa, säilyttäen kuitenkin sen hyödyt laadun parantamisessa. Keskitymme kustannustehokkaisiin ja kevyisiin menetelmiin.

Räätälöinti

Jokainen tuote ja palvelu on erilainen, eri ihmisille ja eri toimintaympäristöihin suunnattu. Sovitamme palvelumme juuri teidän kehitystyötä tukevaksi.

Startup -toiminta

Uusien tuotteiden luomisen sujuvoittaminen on elintärkeää. Palvelumme tukevat erityisesti aikaisessa vaiheessa olevien tuotteiden, palvelujen ja yritysten kehitystä.